Otevřít menu

Na úvodní stranu Obecní knihovna Dolní Radechová

knihovny.cz knihovny.cz
Návštěv :
Celkem : 1382
Týden : 2
Dnes : 0

 Vítejte na stránkách Obecní knihovny

Dolní Radechová

OBRÁZEK : vtip_5.jpg

 

Přijďte si vypůjčit tyto nové knihy:

May, Peter - Skála
Vondruška, Vlastimil - Msta písecké panny
Falconer, Colin - Má krásná špionka
Smith, Wilbur - Šelma
Bauer, Jan - Tajemství královnina zpovědníka
Keleová-Vasilková, Táňa - Pozlátko
Temple, Emma - Zpěv Maora
Doerr, Anthony - O dívce Grace
Steel, Danielle - Muži na ženění
Gregory, Philippa - Zkrocená královna : život plný strachu po boku Jindřicha VIII.

Mohlo by vás zajímat:

KULTURA 2018: Dan Brown uprchl k vědě, Salman Rushdie zase provokuje

Překladatelé chtějí svá jména na obálkách knih. O peníze jim nejde

RECENZE: Vietnamka odhaluje život banánových dětí

Nejlepší knihy dětem 2016/2017

Jak si vedla knihovna v roce 2016

OBRÁZEK : infografika_dolni_radechova2.jpg

Památky hradu, města a panství Náchoda i vlastníkův jeho
     Sepsal
Josef Myslimír Ludvík

 

OBRÁZEK : pamatky_hradu_mesta_atd._josef_myslimir_ludvik_.jpg

Jedná se o znovuvydání díla regionálního badatele J. M. Ludvíka. Zobrazuje historii náchodského panství od raného feudalismu do doby vydá ní knihy za jednotlivých vrchností, Hronem z Náchoda počínaje, rodem ze Schaumburg - Lippe konče. Zvlášť podrobně a zajímavě je vylíčeno období za vlády Piccolominiů a Petra Kuronského a jeho dcer, jež se těšily jako mladé komtesy oblibě lidí v podhradí pro své milé chování. Je až neuvěřitelné, že mohli obyvatelé přežít těžká období válek, kdy je pobyty domácích i nepřátelských armád připravovaly o poslední bochník chleba. Když k tomu přistoupily poddanské dávky, robotní povinnosti a případné přírodní katastrofy, či epidemie, musíme obdivovat jejich statečnost. Dovedli se také vzepřít, o čemž svědčí povstání v r.1775, případně tajně emigrovali. Někdy nacházeli alespoň částečně porozumění u některých mocných - jako např. vévody Kuronského, nebo císaře Josefa II., který kraj navštívil, aby se přesvědčil, jak se lidu žije, a alespoň částečně pomohl.Autor uvádí řadu zajímavostí - ze života rodu Smiřických, Albrechta z Valdštejna, Piccolominiů včetně Jana Václava, který měl na svědomí několik vražd. Jsou uvedeny okolnosti nabytí náchodského panství Petrem Kuronským. Dílo je nabito fakty, je napsáno moderním až na některé drobné výjimky. Je poutavé, zvlášť pro čtenáře s blízkým vztahem ke kraji.

 

Aleš Fetters, Eva Koudelková:

Zanechali stopu… Osobnosti kultury v Náchodě

 

ROBRÁZEK : zanechali_stopu.jpgozsáhlá publikace obsahuje téměř 300 medailonů osobností Náchoda, jež se zasloužily o město v oblasti kultury (literatura, hudba, výtvarné umění včetně architektury, historie, pedagogika). Nemíní suplovat práce o historii města ani různé encyklopedie, ale chce je svým způsobem doplnit údaji o vztahu těchto osobností k městu Náchodu, ať už se tu narodily, či tu působily. Cílem knihy je připomenout čtenářům kulturní i obecnou historii Náchoda i inspirativnost města, jež je na významné osobnosti tak bohaté.

 

Tuto knihu si u nás můžete vypůjčit.

 

 

V knihovně si také můžete vypůjčit knihu:

 

Náchod za Protektorátu - Václav Sádlo, Alena Čtvrtečková

 

OBRÁZEK : nachod_za_protektoratu.pngPublikace zachycuje osudy Náchoďanů, jejich boj za svobodu i všední dny, které prožívali v pohnuté době Protektorátu od vstupu jednotek Wehrmachtu 15. března 1939 až po osvobození 9. května 1945 i s tragickými dozvuky, které vyústily v běloveskou tragédii. Unikátní fotografie a dobové dokumenty vypovídají o významných událostech, jako bylo ničení československého pohraničního opevnění v létě 1939, vyhlášení prvního stanného práva v roce 1941, které mělo v Náchodě zvlášť tragické následky, pohnuté osudy židovské komunity a další.